सबै भन्दा धेरै बेरुजु प्रदेश २, दोस्रोमा प्रदेश १, सबैभन्दा कम प्रदेश ५

Facebook Debugger

काठमाडौं । ७ प्रदेशको ६८ निकायको २ अर्व ६२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा १९ करोड (७.२५ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । लेखापरीक्षण रकम सबैभन्दा बढी प्रदेश नं.२ को ६९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ देखिएको हो ।

प्रदेश २ पछि धेरै बेरुजु हुनेमा प्रदेश नम्बर १ देखिएको छ । यसको पेस्की बेरुजुसमेत ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । प्रदेश २ र १ पछि क्रमशः गण्डकी प्रदेश, ३ नम्बर प्रदेश, सुदुरपश्चि प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको धेरै बेरुजु देखिएको छ ।
गण्डकीको २९ करोड ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, ३ नम्बर प्रदेशको २७ करोड ४६ लाख २९ हजार रुपैयाँ, सुदुरपश्चिमको २६ करोड १९ लाख ५ हजार र कर्णालकिो २३ करोड ७७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु भने प्रदेश नं. ५ को देखिएको छ । प्रदेश ५ को २० करोड ५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
बेरुजुदरमा समेत प्रदेश २ मा अगाडि देखिएको छ । प्रदेश नं.२ को २३.७१ प्रतिशत रहेको छ । २ नम्बर पछि बेरुजु दरमा प्रदेश एक नै अगाडि देखिएको छ । यसैगरी सुदुरपश्चिमको २.२८ प्रतिशत, ३ नम्बरको ०.३५ प्रतिशत, ५ नम्बरको ०.२५ प्रतिशत र गण्डकीको ०.१८ प्रतिशत बेरुजु दर रहेको छ । लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा बेरुजू प्रतिशत सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ०.०७ प्रतिशत छ ।

Published On:  256पटक हेरिएको
loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार